Bokföring och redovisning

Ekonom går igenom ett företags bokföring

Pålitlig bokföring

Att själv hantera företagets bokföring och redovisning kan vara krångligt och tidskrävande. Små fel och missade inlämningstider till Skatteverket kan dessutom leda till onödiga avgifter. Vi på Cleverex Ekonomi och Redovisning kan hjälpa dig att sköta hela eller delar av din bokföring, vi kan även vara ditt ombud hos Skatteverket. Överlåt bokföringen till oss proffs, så kan du fokusera fullt ut på verksamheten.

 

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

Balans- och resultatrapporter

Betalningar

Fakturering

Lagerhantering och inventarielista

Leverantörs- och kundreskontra

Löpande bokföring och redovisning

Periodiska rapporter

Påminnelsehantering

Få hjälp med din bokföring